Margot Ladan Prikkelbare Darm Therapie

Prikkelbaar Darm Syndroom Management

Wat is een prikkelbaar darm syndroom (PDS)?

PDS is een veel voorkomende stoornis van het maagdarmkanaal. Deze darmstoornis is ook bekend als spastische darm. De belangrijkste symptomen zijn buikpijn en problemen met de stoelgang. Tevens kunnen er allerlei bijverschijnselen optreden,waaronder moeheid, slaap­ problemen of lage rugpijn. Deze klachten kunnen uw leven behoorlijk beheersen. Medicijnen en dieetvoorschriften geven niet altijd het gewenste resultaat. Leven met een spastische dikke darm is geen pretje en wordt vaak door de omgeving te weinig begrepen.

Hypnotherapie als behandeling voor PDS

Dr. Peter J.Whorwell, een bekende Engelse internist, begon in 1980 in Manchester met het behandelen van patiënten met een zware vorm van pds door middel van hypnotherapie. Deze groep reageerde niet op medicatie. In zijn behandeling richtte hij zich op:

  • lichamelijk herstel van de klachten (pijn­ en krampvermindering en herstel van de stoelgang)
  • het vergroten van zelfvertrouwen en stressbestendigheid
  • emotionele en gedragsmatige aspecten

Hij bemerkte dat 75 tot ­80% van de patiën­ten verbetering ondervond met behulp van hypnotherapie. Deze verbetering zette door, zelfs nadat de behandeling was afgerond. Het pds­ behandel­programma wordt sinds 1996 met succes in Nederland toegepast.

Wat is Hypnose?

Hypnose (of trance) is sterk geconcentreerde aandacht. Zo kunt u bijvoorbeeld een boek lezen of naar een film kijken en er zo in opgaan dat u niet hoort wat iemand tegen u zegt. Deze vorm van trance kent iedereen wel uit eigen ervaring. Hypnose is een techniek, een vaar­digheid die iedereen kan leren.Tijdens hypnose bent u in een diepe, ontspannen toestand en tegelijkertijd bewust aanwezig. U kunt alles volgen wat de therapeut zegt en wat er in uw omgeving gebeurt.

Wat is Hypnotherapie?

Hypnotherapie is van oudsher een medisch vak. Zo wordt hypnose onder andere gebruikt voor pijn­ bestrijding en bij de lichamelijke gevolgen van stress. De mogelijkheden van hypnotherapie zijn in de loop der tijd verbreed waardoor deze therapie nu wordt beschouwd als een vorm van psychotherapie. Tijdens hypnotherapie leert u trance benutten en concentreert u zich op uw innerlijke wereld. Zo ontdekt u de kracht van het onbewuste. Het onbewuste werkt met symbolen in de vorm van beelden. Deze gedachte­ beelden (of imaginaties) kunnen specifieke reacties in het menselijk lichaam bewerkstelligen. Zo gaan bijvoorbeeld uw speekselklieren al werken als u alleen maar denkt aan een gerecht dat u erg lekker vindt. Dit vermogen van het onbewuste gebruikt u in de therapie. Tijdens de therapie worden gesprekken afgewisseld met hypnose. In de gesprekken gaat u met de therapeut in op verschillende aspecten van uzelf: uw gedrag, emoties en denken. Ook is er aandacht voor de licha­melijke beleving van uw klacht. Door hypnotherapie krijgt u meer inzicht in uzelf en de klacht.

Waarom werkt Hypnotherapie bij PDS?

Onze darmbewegingen kunnen we niet op een directe manier controleren of beïnvloeden. Dit in tegenstelling tot onze skeletspieren (armen en benen kunnen we be­wust aanspannen en ontspannen). Darmen reageren, net als de rest van het lichaam, op emoties. Bijna iedereen kent wel een aanval van diarree vlak voor een stressvolle gebeurtenis als bijvoorbeeld een examen. Omgekeerd kan lichamelijke pijn (bijvoorbeeld plotselinge kramp van de dikke darm) ons geestelijk welbevinden negatief beïnvloeden: we worden somber of sneller geïrriteerd. Ontspanning heeft een positieve invloed op de darmwerking waardoor ook de opname van voedingsstoffen optimaal kan plaatsvinden. In hypnose kunt u via gedachtebeelden uw maag­darmkanaal direct beïnvloeden. Zo leert u de darmen te stimuleren om op een natuurlijke en ontspannen manier te werken. Dit maakt hypnotherapie tot een zeer effectieve behandelwijze bij pds­klachten.

Het Darm Management Programma

De behandeling bestaat uit een intakegesprek en minimaal vijf vervolgconsulten van gemiddeld één uur. Tijdens de intake verzamelt de therapeut infor­matie over uw klacht en over wat u wilt bereiken. De daarop volgende bijeenkomsten werkt u aan het opbouwen van hypnotische vaardigheden om de span­ning en gevoeligheid van uw dikke darm te verminde­ren. Ook leert u anders met stressvolle situaties om te gaan. Hierdoor zal uw dikke darm minder prikkels te verwerken krijgen, waardoor eventuele verkramping of pijn afneemt. U leert hoe u een gezonde relatie opbouwt met uw maagdarmgebied. Binnen het Darmmanagementpro­gramma is ruimte voor uw persoonlijke doelen. Uw actieve betrokkenheid en deelname is tijdens het hele programma heel belangrijk.

Verbetering

Het is niet te voorspellen wanneer u verbetering zal ondervinden. Sommige mensen bemerken dit al na een paar consulten, terwijl anderen er langer over doen. Er zijn ook mensen die langer willen doorgaan om een bepaald resultaat te vergroten of een bepaald thema nader uit te werken.

Wie komen voor behandeling in aanmerking?

U komt voor het Darmmanagement­ programma in aanmerking wanneer uw huisarts of specialist de diagnose pdsheeft gesteld (dit om organische afwij­kingen aan de dikke darm uit te sluiten). Gebruik van medicatie staat de behande­ling niet in de weg.

De Therapeut

U kunt voor het Darmmanagement­ programma terecht bij Margot Ladan, gespecialiseerd pds­therapeut. PDS therapeuten vormen een lande­lijke vereniging genaamd: ‘De Samen­werkende pds­therapeuten’ en werken in praktijken verspreid over Nederland. De aangesloten therapeuten hebben minimaal een driejarige opleiding gevolgd tot hypnotherapeut. Daarnaast hebben zij een aanvullende pds­speciali­satie gevolgd. Aan deze specialisatie hebben verschil­lende vooraanstaande internisten en professoren meegewerkt als gastdocent.
Alle therapeuten zijn lid van een beroeps­vereniging die bij­ en nascholing voor haar leden verplicht. De aangesloten leden zijn aan klacht­ en tuchtrecht onderworpen en werken met een behandelovereenkomst

Kosten en vergoeding

De kosten van een consult bedragen 90 euro.  Ver­schillende zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het behandelprogramma geheel of gedeeltelijk. U kunt het beste uw verzekering vragen welke regeling voor u geldt.

(bron: www.pds-therapeuten.nl)

 

Bel (06) 83 122 314

margot@hypnotherapiepds.nl

 

Kinderen en Hypnotherapie

Het werken met hypnotherapie bij kinderen gaat over het algemeen makkelijk en snel. Kinderen zijn vaak zeer ontvankelijk voor suggestie en nemen dit dus heel goed op.

Meer informatie
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X